Direkt tillgång till nya funktioner

Under året kommer både ni och era kunder löpande att få tillgång till förbättringar och nya funktioner. Som snabbare bildleverans, en helt ny felrapportering och enklare leadshantering. Integrera nu för att få tillgång först!

Snabbt och säkert

Tack vare ny teknik kommer er integrering att kräva mindre utvecklartid. Dessutom ger kryptografiskt säkra lösenord och uppdaterad kontohantering er en ännu tryggare lösning.

Så här integrerar ert mäklarsystem mot Hemnet

  1. Begär åtkomst till Hemnets sandbox-miljö genom att fylla i formuläret.
  2. Inom någon dag får ni en inloggning till användar- & nyckelhantering
  3. Bjud in utvecklingsteamet/ansvarig som därefter kan ta ut nycklar för användning i APIet
  4. Bygg integrationen
  5. Medan integrationen byggs går ni igenom Hemnets API-integrationsavtal och stämmer av det i er organisation.
  6. En firmatecknare undertecknar integrationsavtalet (görs elektroniskt).
  7. När avtalet är undertecknat får ni inloggningsuppgifter till Hemnets produktionsmiljö, där ni kan hantera nycklar.
  8. När integrationen är färdig och testad kan den migreras till Hemnets produktionsmiljö.

Frågor och svar

Finns det dokumentation på engelska?

Ja. Dokumentation och vokabulär i API:et finns på engelska. Även svenska termer står med.

Finns det guider för hur vi enklast migrerar från det befintliga API:et till det nya?

Ja. Det finns detaljerade guider som beskriver skillnader och tillvägagångssätt. Ni hittar dessa under Developer Area.

Vi vill hellre att Hemnet läser från ett API som vi publicerar, kan ni göra det?

Tyvärr inte. Hemnet strävar efter att erbjuda alla mäklare samma möjligheter. En viktig del i det är att alla använder samma koppling (och därmed har samma möjligheter) för att överföra och beskriva sina objekt.

Hur länge kommer den gamla kopplingen att finnas kvar?

Slutdatumet (End-of-life) på det befintliga SOAP-API:et är den 1 mars 2019.